Жарапазан батасы / Казахские традиции / Благославения, пожелания — Баталар
rus / eng / kaz


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.

Казахские традиции / Благославения, пожелания — Баталар

Назад

Жарапазан батасы

Айтамын жарапазан есігіңе,
Қошқардай қос ұл берсін бесігіңе.
Қошқардай қос ұл берсе бесігіңе,
кім келіп, кім кетпейді есігіңе.
Айтқанда жарапазан тоямыз ба?
Кәдесін бұрынғының қоямыз ба?
Кәдесін бұрынғының қойып кетсек,
Барғанда ана жайға оңамыз ба?
барып ем ана ауылға тайлақ берді,
Тайлағын ала жіпке байлап берді.

Шіркіннің баласының сабазын-ай,
Асырып алты қырдан айдап берді.
Ақ тауық, қызыл тауық қырман шашар,
Осы үйде бір жеңгем бар теңге шашар.
Теңгеңді төкпей-шашпай қолыма бер,
Артымда қу балдар бар ала қашар.
Айтамын жарапазан керегіңе,
Тілеймін шексіз тілек берекеңе.
Тіленсе шексіз тілек берекеңе,
Ілінер берекелер керегеңе.
Айтамшы жарапазан от басыңа,
Тілеймін денсаулық бас-басыңа.
Тілесем денсаулықты бас-басыңа
Амандық келеді әр уақыт от басыңа.
Айтамын жарапазан ауылыңа,
Мызғымас бірлік берсін қауымыңа.
Мызғыма бірлік берсе қауымыңа,
Бас имес кідер келіп ауылыңа.
6499